Test odborné způsobilosti

Odborná zkouška pojišťovacích zprostředkovatelů pro základní stupeň odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb. a vyhlášky č. 582/2004 Sb.

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., na základě povolení od ČNB, nabízí pro své obchodní partnery možnost složení odborné zkoušky pro základní stupeň odborné způsobilosti. Zkouška je složena úspěšným vyplněním testu. Pro zájemce, kteří si nejsou jisti úrovní svých znalostí, jsme připravili cvičný e-test, na kterém si své znalosti mohou ověřit. Test se skládá z 50 otázek, z nichž každá otázka má tři možné odpovědi a), b),c). Pro úspěšné složení zkoušky je třeba správně zodpovědět nejméně 40 otázek. Na vypracování testu je 60 minut.